รายงานสถิติการใช้ห้อง

ลำดับห้องประชุมจำนวนครั้ง
1ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ “ผิน แจ่มวิชาสอน”4
2ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ “กฐิน กุยยกานนท์”4
3ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จังหวัดอุบลราชธานี0
4ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จังหวัดเชียงราย0
5ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จังหวัดอุดรธานี0
6ห้องประชุมอภัย จันทวิมล7