Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.

รายละเอียด

18 สำนักงานศึกษาธิการภาค

ศธภ.

รายละเอียด

245สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม.

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สศศ.

รายละเอียด

รายการจังหวัด

ที่ รายการ สังกัด จังหวัด รายละเอียด
1000100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สพฐ. กรุงเทพมหานคร
1000100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สพฐ. กรุงเทพมหานคร
1000110001 สพม.สมุทรปราการ สพฐ. สมุทรปราการ
1000120001 สพม.นนทบุรี สพฐ. นนทบุรี
1000130001 สพม.ปทุมธานี สพฐ. ปทุมธานี
1000140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา สพฐ. พระนครศรีอยุธยา
1000160001 สพม.ลพบุรี สพฐ. ลพบุรี
1000170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพฐ. อ่างทอง
1000190001 สพม.สระบุรี สพฐ. สระบุรี
1000200001 สพม.ชลบุรี ระยอง สพฐ. ชลบุรี
1000220001 สพม.จันทบุรี ตราด สพฐ. จันทบุรี
1000240001 สพม.ฉะเชิงเทรา สพฐ. ฉะเชิงเทรา
1000250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพฐ. ปราจีนบุรี
1000270001 สพม.สระแก้ว สพฐ. สระแก้ว
1000300001 สพม.นครราชสีมา สพฐ. นครราชสีมา
1000310001 สพม.บุรีรัมย์ สพฐ. บุรีรัมย์
1000320001 สพม.สุรินทร์ สพฐ. สุรินทร์
1000330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพฐ. ศรีสะเกษ
1000340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพฐ. อุบลราชธานี
1000360001 สพม.ชัยภูมิ สพฐ. ชัยภูมิ
1000380001 สพม.บึงกาฬ สพฐ. บึงกาฬ
1000400001 สพม.ขอนแก่น สพฐ. ขอนแก่น
1000410001 สพม.อุดรธานี สพฐ. อุดรธานี
1000420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู สพฐ. หนองบัวลำภู
1000430001 สพม.หนองคาย สพฐ. หนองคาย
1000440001 สพม.มหาสารคาม สพฐ. มหาสารคาม
1000450001 สพม.ร้อยเอ็ด สพฐ. ร้อยเอ็ด
1000460001 สพม.กาฬสินธุ์ สพฐ. กาฬสินธุ์
1000470001 สพม.สกลนคร สพฐ. สกลนคร
1000480001 สพม.นครพนม สพฐ. นครพนม
1000490001 สพม.มุกดาหาร สพฐ. มุกดาหาร
1000500001 สพม.เชียงใหม่ สพฐ. เชียงใหม่
1000520001 สพม.ลำปาง ลำพูน สพฐ. ลำพูน
1000540001 สพม.แพร่ สพฐ. แพร่
1000550001 สพม.น่าน สพฐ. น่าน
1000560001 สพม.พะเยา สพฐ. พะเยา
1000570001 สพม.เชียงราย สพฐ. เชียงราย
1000580001 สพม.แม่ฮ่องสอน สพฐ. แม่ฮ่องสอน
1000600001 สพม.นครสวรรค์ สพฐ. นครสวรรค์
1000610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สพฐ. ชัยนาท
1000620001 สพม.กำแพงเพชร สพฐ. กำแพงเพชร
1000630001 สพม.ตาก สพฐ. ตาก
1000640001 สพม.สุโขทัย สพฐ. สุโขทัย
1000650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพฐ. อุตรดิตถ์
1000660001 สพม.พิจิตร สพฐ. พิจิตร
1000670001 สพม.เพชรบูรณ์ สพฐ. เพชรบูรณ์
1000700001 สพม.ราชบุรี สพฐ. ราชบุรี
1000710001 สพม.กาญจนบุรี สพฐ. กาญจนบุรี
1000720001 สพม.สุพรรณบุรี สพฐ. สุพรรณบุรี
1000730001 สพม.นครปฐม สพฐ. นครปฐม
1000740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพฐ. สมุทรสาคร
1000760001 สพม.เพชรบุรี สพฐ. เพชรบุรี
1000770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพฐ. ประจวบคีรีขันธ์
1000800001 สพม.นครศรีธรรมราช สพฐ. นครศรีธรรมราช
1000820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สพฐ. พังงา
1000840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพฐ. สุราษฎร์ธานี
1000900001 สพม.สงขลา สตูล สพฐ. สงขลา
1000920001 สพม.ตรัง กระบี่ สพฐ. กระบี่
1000930001 สพม.พัทลุง สพฐ. พัทลุง
1000940001 สพม.ปัตตานี สพฐ. ปัตตานี
1000950001 สพม.ยะลา สพฐ. ยะลา
1000960001 สพม.นราธิวาส สพฐ. นราธิวาส
1010010000 สพป.กรุงเทพมหานคร สพฐ. กรุงเทพมหานคร
1011 สช. กรุงเทพมหานคร
1011010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สพฐ. สมุทรปราการ
1011020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพฐ. สมุทรปราการ
1012 กสร. กรุงเทพมหานคร
1012010000 สพป.นนทบุรี เขต 1 สพฐ. นนทบุรี
1012020000 สพป.นนทบุรี เขต 2 สพฐ. นนทบุรี
1013 สอศ. กรุงเทพมหานคร
1013010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพฐ. ปทุมธานี
1013020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพฐ. ปทุมธานี
1014 อว. กรุงเทพมหานคร
1014010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา
1014020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา
1015010000 สพป.อ่างทอง สพฐ. อ่างทอง
1016010000 สพป.ลพบุรี เขต 1 สพฐ. ลพบุรี
1016020000 สพป.ลพบุรี เขต 2 สพฐ. ลพบุรี
1017010000 สพป.สิงห์บุรี สพฐ. สิงห์บุรี
1018010000 สพป.ชัยนาท สพฐ. ชัยนาท
1019010000 สพป.สระบุรี เขต 1 สพฐ. สระบุรี
1019020000 สพป.สระบุรี เขต 2 สพฐ. สระบุรี
1020010000 สพป.ชลบุรี เขต 1 สพฐ. ชลบุรี
1020020000 สพป.ชลบุรี เขต 2 สพฐ. ชลบุรี
1020030000 สพป.ชลบุรี เขต 3 สพฐ. ชลบุรี
1021010000 สพป.ระยอง เขต 1 สพฐ. ระยอง
1021020000 สพป.ระยอง เขต 2 สพฐ. ระยอง
1022010000 สพป.จันทบุรี เขต 1 สพฐ. จันทบุรี
1022020000 สพป.จันทบุรี เขต 2 สพฐ. จันทบุรี
1023010000 สพป.ตราด สพฐ. ตราด
1024010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. ฉะเชิงเทรา
1024020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. ฉะเชิงเทรา
1025010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพฐ. ปราจีนบุรี
1025020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพฐ. ปราจีนบุรี
1026010000 สพป.นครนายก สพฐ. นครนายก
1027010000 สพป.สระแก้ว เขต 1 สพฐ. สระแก้ว
1027020000 สพป.สระแก้ว เขต 2 สพฐ. สระแก้ว
1030010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพฐ. นครราชสีมา
1030020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สพฐ. นครราชสีมา
1030030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพฐ. นครราชสีมา
1030040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สพฐ. นครราชสีมา
1030050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สพฐ. นครราชสีมา
1030060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6 สพฐ. นครราชสีมา
1030070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7 สพฐ. นครราชสีมา
1031 กทม. กรุงเทพมหานคร
1031010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพฐ. บุรีรัมย์
1031020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สพฐ. บุรีรัมย์
1031030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สพฐ. บุรีรัมย์
1031040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สพฐ. บุรีรัมย์
1032010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1 สพฐ. สุรินทร์
1032020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2 สพฐ. สุรินทร์
1032030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สพฐ. สุรินทร์
1033010000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพฐ. ศรีสะเกษ
1033020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพฐ. ศรีสะเกษ
1033030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพฐ. ศรีสะเกษ
1033040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สพฐ. ศรีสะเกษ
1034010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพฐ. อุบลราชธานี
1034020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สพฐ. อุบลราชธานี
1034030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพฐ. อุบลราชธานี
1034040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สพฐ. อุบลราชธานี
1034050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพฐ. อุบลราชธานี
1035010000 สพป.ยโสธร เขต 1 สพฐ. ยโสธร
1035020000 สพป.ยโสธร เขต 2 สพฐ. ยโสธร
1036010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพฐ. ชัยภูมิ
1036020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพฐ. ชัยภูมิ
1036030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สพฐ. ชัยภูมิ
1037010000 สพป.อำนาจเจริญ สพฐ. อำนาจเจริญ
1038010000 สพป.บึงกาฬ สพฐ. บึงกาฬ
1039010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สพฐ. หนองบัวลำภู
1039020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพฐ. หนองบัวลำภู
1040010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพฐ. ขอนแก่น
1040020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพฐ. ขอนแก่น
1040030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพฐ. ขอนแก่น
1040040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพฐ. ขอนแก่น
1040050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพฐ. ขอนแก่น
1041010000 สพป.อุดรธานี เขต 1 สพฐ. อุดรธานี
1041020000 สพป.อุดรธานี เขต 2 สพฐ. อุดรธานี
1041030000 สพป.อุดรธานี เขต 3 สพฐ. อุดรธานี
1041040000 สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. อุดรธานี
1042010000 สพป.เลย เขต 1 สพฐ. เลย
1042020000 สพป.เลย เขต 2 สพฐ. เลย
1042030000 สพป.เลย เขต 3 สพฐ. เลย
1043010000 สพป.หนองคาย เขต 1 สพฐ. หนองคาย
1043020000 สพป.หนองคาย เขต 2 สพฐ. หนองคาย
1044010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพฐ. มหาสารคาม
1044020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2 สพฐ. มหาสารคาม
1044030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพฐ. มหาสารคาม
1045010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพฐ. ร้อยเอ็ด
1045020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพฐ. ร้อยเอ็ด
1045030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพฐ. ร้อยเอ็ด
1046010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพฐ. กาฬสินธุ์
1046020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพฐ. กาฬสินธุ์
1046030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สพฐ. กาฬสินธุ์
1047010000 สพป.สกลนคร เขต 1 สพฐ. สกลนคร
1047020000 สพป.สกลนคร เขต 2 สพฐ. สกลนคร
1047030000 สพป.สกลนคร เขต 3 สพฐ. สกลนคร
1048010000 สพป.นครพนม เขต 1 สพฐ. นครพนม
1048020000 สพป.นครพนม เขต 2 สพฐ. นครพนม
1049010000 สพป.มุกดาหาร สพฐ. มุกดาหาร
1050010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพฐ. เชียงใหม่
1050020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ. เชียงใหม่
1050030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. เชียงใหม่
1050040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. เชียงใหม่
1050050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. เชียงใหม่
1050060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. เชียงใหม่
1051010000 สพป.ลำพูน เขต 1 สพฐ. ลำพูน
1051020000 สพป.ลำพูน เขต 2 สพฐ. ลำพูน
1052010000 สพป.ลำปาง เขต 1 สพฐ. ลำปาง
1052020000 สพป.ลำปาง เขต 2 สพฐ. ลำปาง
1052030000 สพป.ลำปาง เขต 3 สพฐ. ลำปาง
1053010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพฐ. อุตรดิตถ์
1053020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สพฐ. อุตรดิตถ์
1054010000 สพป.แพร่ เขต 1 สพฐ. แพร่
1054020000 สพป.แพร่ เขต 2 สพฐ. แพร่
1055010000 สพป.น่าน เขต 1 สพฐ. น่าน
1055020000 สพป.น่าน เขต 2 สพฐ. น่าน
1056 กองทัพบก กรุงเทพมหานคร
1056010000 สพป.พะเยา เขต 1 สพฐ. พะเยา
1056020000 สพป.พะเยา เขต 2 สพฐ. พะเยา
1057010000 สพป.เชียงราย เขต 1 สพฐ. เชียงราย
1057020000 สพป.เชียงราย เขต 2 สพฐ. เชียงราย
1057030000 สพป.เชียงราย เขต 3 สพฐ. เชียงราย
1057040000 สพป.เชียงราย เขต 4 สพฐ. เชียงราย
1058010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพฐ. แม่ฮ่องสอน
1058020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพฐ. แม่ฮ่องสอน
1060010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพฐ. นครสวรรค์
1060020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพฐ. นครสวรรค์
1060030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สพฐ. นครสวรรค์
1061010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1 สพฐ. อุทัยธานี
1061020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2 สพฐ. อุทัยธานี
1062010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพฐ. กำแพงเพชร
1062020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ. กำแพงเพชร
1063010000 สพป.ตาก เขต 1 สพฐ. ตาก
1063020000 สพป.ตาก เขต 2 สพฐ. ตาก
1064010000 สพป.สุโขทัย เขต 1 สพฐ. สุโขทัย
1064020000 สพป.สุโขทัย เขต 2 สพฐ. สุโขทัย
1065 บพศ. กรุงเทพมหานคร
1065010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพฐ. พิษณุโลก
1065020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพฐ. พิษณุโลก
1065030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพฐ. พิษณุโลก
1066010000 สพป.พิจิตร เขต 1 สพฐ. พิจิตร
1066020000 สพป.พิจิตร เขต 2 สพฐ. พิจิตร
1067010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพฐ. เพชรบูรณ์
1067020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพฐ. เพชรบูรณ์
1067030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพฐ. เพชรบูรณ์
1070010000 สพป.ราชบุรี เขต 1 สพฐ. ราชบุรี
1070020000 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพฐ. ราชบุรี
1071010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพฐ. กาญจนบุรี
1071020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพฐ. กาญจนบุรี
1071030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพฐ. กาญจนบุรี
1071040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สพฐ. กาญจนบุรี
1072 ตชด. กรุงเทพมหานคร
1072010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพฐ. สุพรรณบุรี
1072020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพฐ. สุพรรณบุรี
1072030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สพฐ. สุพรรณบุรี
1073010000 สพป.นครปฐม เขต 1 สพฐ. นครปฐม
1073020000 สพป.นครปฐม เขต 2 สพฐ. นครปฐม
1074010000 สพป.สมุทรสาคร สพฐ. สมุทรสาคร
1075010000 สพป.สมุทรสงคราม สพฐ. สมุทรสงคราม
1076010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพฐ. เพชรบุรี
1076020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพฐ. เพชรบุรี
1077010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพฐ. ประจวบคีรีขันธ์
1077020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพฐ. ประจวบคีรีขันธ์
1080 กรุงเทพมหานคร
1080010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพฐ. นครศรีธรรมราช
1080020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพฐ. นครศรีธรรมราช
1080030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพฐ. นครศรีธรรมราช
1080040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพฐ. นครศรีธรรมราช
1081 กรุงเทพมหานคร
1081010000 สพป.กระบี่ สพฐ. กระบี่
1082010000 สพป.พังงา สพฐ. พังงา
1083 กรุงเทพมหานคร
1083010000 สพป.ภูเก็ต สพฐ. ภูเก็ต
1084010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพฐ. สุราษฎร์ธานี
1084020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพฐ. สุราษฎร์ธานี
1084030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สพฐ. สุราษฎร์ธานี
1085010000 สพป.ระนอง สพฐ. ระนอง
1086010000 สพป.ชุมพร เขต 1 สพฐ. ชุมพร
1086020000 สพป.ชุมพร เขต 2 สพฐ. ชุมพร
1090010000 สพป.สงขลา เขต 1 สพฐ. สงขลา
1090020000 สพป.สงขลา เขต 2 สพฐ. สงขลา
1090030000 สพป.สงขลา เขต 3 สพฐ. สงขลา
1091010000 สพป.สตูล สพฐ. สตูล
1092010000 สพป.ตรัง เขต 1 สพฐ. ตรัง
1092020000 สพป.ตรัง เขต 2 สพฐ. ตรัง
1093010000 สพป.พัทลุง เขต 1 สพฐ. พัทลุง
1093020000 สพป.พัทลุง เขต 2 สพฐ. พัทลุง
1094010000 สพป.ปัตตานี เขต 1 สพฐ. ปัตตานี
1094020000 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพฐ. ปัตตานี
1094030000 สพป.ปัตตานี เขต 3 สพฐ. ปัตตานี
1095010000 สพป.ยะลา เขต 1 สพฐ. ยะลา
1095020000 สพป.ยะลา เขต 2 สพฐ. ยะลา
1095030000 สพป.ยะลา เขต 3 สพฐ. ยะลา
1096010000 สพป.นราธิวาส เขต 1 สพฐ. นราธิวาส
1096020000 สพป.นราธิวาส เขต 2 สพฐ. นราธิวาส
1096030000 สพป.นราธิวาส เขต 3 สพฐ. นราธิวาส
1110 สพฐ. สมุทรปราการ
1111 สช. สมุทรปราการ
1112 กสร. สมุทรปราการ
1113 สอศ. สมุทรปราการ
1114 อว. สมุทรปราการ
1130 สถ. สมุทรปราการ
1210 สพฐ. นนทบุรี
1211 สช. นนทบุรี
1212 กสร. นนทบุรี
1213 สอศ. นนทบุรี
1214 อว. นนทบุรี
1230 สถ. นนทบุรี
1310 สพฐ. ปทุมธานี
1311 สช. ปทุมธานี
1312 กสร. ปทุมธานี
1313 สอศ. ปทุมธานี
1314 อว. ปทุมธานี
1330 สถ. ปทุมธานี
1380 ปทุมธานี
1410 สพฐ. พระนครศรีอยุธยา
1411 สช. พระนครศรีอยุธยา
1412 กสร. พระนครศรีอยุธยา
1413 สอศ. พระนครศรีอยุธยา
1414 อว. พระนครศรีอยุธยา
1430 สถ. พระนครศรีอยุธยา
1480 พระนครศรีอยุธยา
1510 สพฐ. อ่างทอง
1511 สช. อ่างทอง
1512 กสร. อ่างทอง
1513 สอศ. อ่างทอง
1530 สถ. อ่างทอง
1560 มกช. อ่างทอง
1565 บพศ. อ่างทอง
1580 อ่างทอง
1610 สพฐ. ลพบุรี
1611 สช. ลพบุรี
1612 กสร. ลพบุรี
1613 สอศ. ลพบุรี
1614 อว. ลพบุรี
1630 สถ. ลพบุรี
1665 บพศ. ลพบุรี
1680 ลพบุรี
1710 สพฐ. สิงห์บุรี
1711 สช. สิงห์บุรี
1712 กสร. สิงห์บุรี
1713 สอศ. สิงห์บุรี
1730 สถ. สิงห์บุรี
1780 สิงห์บุรี
1810 สพฐ. ชัยนาท
1811 สช. ชัยนาท
1812 กสร. ชัยนาท
1813 สอศ. ชัยนาท
1830 สถ. ชัยนาท
1880 ชัยนาท
1910 สพฐ. สระบุรี
1911 สช. สระบุรี
1912 กสร. สระบุรี
1913 สอศ. สระบุรี
1914 อว. สระบุรี
1930 สถ. สระบุรี
2010 สพฐ. ชลบุรี
2011 สช. ชลบุรี
2012 กสร. ชลบุรี
2013 สอศ. ชลบุรี
2014 อว. ชลบุรี
2030 สถ. ชลบุรี
2034 พัทยา ชลบุรี
2060 มกช. ชลบุรี
2080 ชลบุรี
2110 สพฐ. ระยอง
2111 สช. ระยอง
2112 กสร. ระยอง
2113 สอศ. ระยอง
2114 อว. ระยอง
2130 สถ. ระยอง
2180 ระยอง
2181 ระยอง
2210 สพฐ. จันทบุรี
2211 สช. จันทบุรี
2212 กสร. จันทบุรี
2213 สอศ. จันทบุรี
2214 อว. จันทบุรี
2230 สถ. จันทบุรี
2265 บพศ. จันทบุรี
2272 ตชด. จันทบุรี
2310 สพฐ. ตราด
2311 สช. ตราด
2312 กสร. ตราด
2313 สอศ. ตราด
2330 สถ. ตราด
2372 ตชด. ตราด
2380 ตราด
2410 สพฐ. ฉะเชิงเทรา
2411 สช. ฉะเชิงเทรา
2412 กสร. ฉะเชิงเทรา
2413 สอศ. ฉะเชิงเทรา
2414 อว. ฉะเชิงเทรา
2430 สถ. ฉะเชิงเทรา
2472 ตชด. ฉะเชิงเทรา
2480 ฉะเชิงเทรา
2510 สพฐ. ปราจีนบุรี
2511 สช. ปราจีนบุรี
2512 กสร. ปราจีนบุรี
2513 สอศ. ปราจีนบุรี
2530 สถ. ปราจีนบุรี
2580 ปราจีนบุรี
2610 สพฐ. นครนายก
2611 สช. นครนายก
2612 กสร. นครนายก
2613 สอศ. นครนายก
2614 อว. นครนายก
2630 สถ. นครนายก
2680 นครนายก
2683 นครนายก
2710 สพฐ. สระแก้ว
2711 สช. สระแก้ว
2712 กสร. สระแก้ว
2713 สอศ. สระแก้ว
2730 สถ. สระแก้ว
2772 ตชด. สระแก้ว
2780 สระแก้ว
3010 สพฐ. นครราชสีมา
3011 สช. นครราชสีมา
3012 กสร. นครราชสีมา
3013 สอศ. นครราชสีมา
3014 อว. นครราชสีมา
3030 สถ. นครราชสีมา
3065 บพศ. นครราชสีมา
3080 นครราชสีมา
3110 สพฐ. บุรีรัมย์
3111 สช. บุรีรัมย์
3112 กสร. บุรีรัมย์
3113 สอศ. บุรีรัมย์
3114 อว. บุรีรัมย์
3130 สถ. บุรีรัมย์
3172 ตชด. บุรีรัมย์
3180 บุรีรัมย์
3210 สพฐ. สุรินทร์
3211 สช. สุรินทร์
3212 กสร. สุรินทร์
3213 สอศ. สุรินทร์
3214 อว. สุรินทร์
3230 สถ. สุรินทร์
3272 ตชด. สุรินทร์
3280 สุรินทร์
3310 สพฐ. ศรีสะเกษ
3311 สช. ศรีสะเกษ
3312 กสร. ศรีสะเกษ
3313 สอศ. ศรีสะเกษ
3314 อว. ศรีสะเกษ
3330 สถ. ศรีสะเกษ
3360 มกช. ศรีสะเกษ
3372 ตชด. ศรีสะเกษ
3380 ศรีสะเกษ
3410 สพฐ. อุบลราชธานี
3411 สช. อุบลราชธานี
3412 กสร. อุบลราชธานี
3413 สอศ. อุบลราชธานี
3414 อว. อุบลราชธานี
3430 สถ. อุบลราชธานี
3460 มกช. อุบลราชธานี
3472 ตชด. อุบลราชธานี
3480 อุบลราชธานี
3510 สพฐ. ยโสธร
3511 สช. ยโสธร
3512 กสร. ยโสธร
3513 สอศ. ยโสธร
3530 สถ. ยโสธร
3572 ตชด. ยโสธร
3580 ยโสธร
3610 สพฐ. ชัยภูมิ
3611 สช. ชัยภูมิ
3612 กสร. ชัยภูมิ
3613 สอศ. ชัยภูมิ
3614 อว. ชัยภูมิ
3630 สถ. ชัยภูมิ
3680 ชัยภูมิ
3710 สพฐ. อำนาจเจริญ
3711 สช. อำนาจเจริญ
3712 กสร. อำนาจเจริญ
3713 สอศ. อำนาจเจริญ
3730 สถ. อำนาจเจริญ
3772 ตชด. อำนาจเจริญ
3780 อำนาจเจริญ
3810 สพฐ. บึงกาฬ
3811 สช. บึงกาฬ
3812 กสร. บึงกาฬ
3813 สอศ. บึงกาฬ
3830 สถ. บึงกาฬ
3872 ตชด. บึงกาฬ
3880 บึงกาฬ
3910 สพฐ. หนองบัวลำภู
3911 สช. หนองบัวลำภู
3912 กสร. หนองบัวลำภู
3913 สอศ. หนองบัวลำภู
3914 อว. หนองบัวลำภู
3930 สถ. หนองบัวลำภู
3980 หนองบัวลำภู
4010 สพฐ. ขอนแก่น
4011 สช. ขอนแก่น
4012 กสร. ขอนแก่น
4013 สอศ. ขอนแก่น
4014 อว. ขอนแก่น
4030 สถ. ขอนแก่น
4060 มกช. ขอนแก่น
4080 ขอนแก่น
4110 สพฐ. อุดรธานี
4111 สช. อุดรธานี
4112 กสร. อุดรธานี
4113 สอศ. อุดรธานี
4114 อว. อุดรธานี
4130 สถ. อุดรธานี
4172 ตชด. อุดรธานี
4180 อุดรธานี
4210 สพฐ. เลย
4211 สช. เลย
4212 กสร. เลย
4213 สอศ. เลย
4214 อว. เลย
4230 สถ. เลย
4272 ตชด. เลย
4280 เลย
4310 สพฐ. หนองคาย
4311 สช. หนองคาย
4312 กสร. หนองคาย
4313 สอศ. หนองคาย
4314 อว. หนองคาย
4330 สถ. หนองคาย
4372 ตชด. หนองคาย
4380 หนองคาย
4410 สพฐ. มหาสารคาม
4411 สช. มหาสารคาม
4412 กสร. มหาสารคาม
4413 สอศ. มหาสารคาม
4414 อว. มหาสารคาม
4430 สถ. มหาสารคาม
4480 มหาสารคาม
4510 สพฐ. ร้อยเอ็ด
4511 สช. ร้อยเอ็ด
4512 กสร. ร้อยเอ็ด
4513 สอศ. ร้อยเอ็ด
4514 อว. ร้อยเอ็ด
4530 สถ. ร้อยเอ็ด
4565 บพศ. ร้อยเอ็ด
4580 ร้อยเอ็ด
4610 สพฐ. กาฬสินธุ์
4611 สช. กาฬสินธุ์
4612 กสร. กาฬสินธุ์
4613 สอศ. กาฬสินธุ์
4614 อว. กาฬสินธุ์
4630 สถ. กาฬสินธุ์
4665 บพศ. กาฬสินธุ์
4680 กาฬสินธุ์
4710 สพฐ. สกลนคร
4711 สช. สกลนคร
4712 กสร. สกลนคร
4713 สอศ. สกลนคร
4714 อว. สกลนคร
4730 สถ. สกลนคร
4772 ตชด. สกลนคร
4780 สกลนคร
4810 สพฐ. นครพนม
4811 สช. นครพนม
4812 กสร. นครพนม
4813 สอศ. นครพนม
4814 อว. นครพนม
4830 สถ. นครพนม
4872 ตชด. นครพนม
4880 นครพนม
4910 สพฐ. มุกดาหาร
4911 สช. มุกดาหาร
4912 กสร. มุกดาหาร
4913 สอศ. มุกดาหาร
4930 สถ. มุกดาหาร
4972 ตชด. มุกดาหาร
4980 มุกดาหาร
5010 สพฐ. เชียงใหม่
5011 สช. เชียงใหม่
5012 กสร. เชียงใหม่
5013 สอศ. เชียงใหม่
5014 อว. เชียงใหม่
5030 สถ. เชียงใหม่
5065 บพศ. เชียงใหม่
5072 ตชด. เชียงใหม่
5080 เชียงใหม่
5110 สพฐ. ลำพูน
5111 สช. ลำพูน
5112 กสร. ลำพูน
5113 สอศ. ลำพูน
5130 สถ. ลำพูน
5180 ลำพูน
5210 สพฐ. ลำปาง
5211 สช. ลำปาง
5212 กสร. ลำปาง
5213 สอศ. ลำปาง
5214 อว. ลำปาง
5230 สถ. ลำปาง
5260 มกช. ลำปาง
5280 ลำปาง
5310 สพฐ. อุตรดิตถ์
5311 สช. อุตรดิตถ์
5312 กสร. อุตรดิตถ์
5313 สอศ. อุตรดิตถ์
5314 อว. อุตรดิตถ์
5330 สถ. อุตรดิตถ์
5372 ตชด. อุตรดิตถ์
5380 อุตรดิตถ์
5410 สพฐ. แพร่
5411 สช. แพร่
5412 กสร. แพร่
5413 สอศ. แพร่
5430 สถ. แพร่
5480 แพร่
5510 สพฐ. น่าน
5511 สช. น่าน
5512 กสร. น่าน
5513 สอศ. น่าน
5530 สถ. น่าน
5572 ตชด. น่าน
5580 น่าน
5610 สพฐ. พะเยา
5611 สช. พะเยา
5612 กสร. พะเยา
5613 สอศ. พะเยา
5614 อว. พะเยา
5630 สถ. พะเยา
5672 ตชด. พะเยา
5680 พะเยา
5710 สพฐ. เชียงราย
5711 สช. เชียงราย
5712 กสร. เชียงราย
5713 สอศ. เชียงราย
5714 อว. เชียงราย
5730 สถ. เชียงราย
5772 ตชด. เชียงราย
5780 เชียงราย
5810 สพฐ. แม่ฮ่องสอน
5811 สช. แม่ฮ่องสอน
5812 กสร. แม่ฮ่องสอน
5813 สอศ. แม่ฮ่องสอน
5814 อว. แม่ฮ่องสอน
5830 สถ. แม่ฮ่องสอน
5872 ตชด. แม่ฮ่องสอน
5880 แม่ฮ่องสอน
6010 สพฐ. นครสวรรค์
6011 สช. นครสวรรค์
6012 กสร. นครสวรรค์
6013 สอศ. นครสวรรค์
6014 อว. นครสวรรค์
6030 สถ. นครสวรรค์
6080 นครสวรรค์
6110 สพฐ. อุทัยธานี
6111 สช. อุทัยธานี
6112 กสร. อุทัยธานี
6113 สอศ. อุทัยธานี
6130 สถ. อุทัยธานี
6180 อุทัยธานี
6210 สพฐ. กำแพงเพชร
6211 สช. กำแพงเพชร
6212 กสร. กำแพงเพชร
6213 สอศ. กำแพงเพชร
6214 อว. กำแพงเพชร
6230 สถ. กำแพงเพชร
6280 กำแพงเพชร
6310 สพฐ. ตาก
6311 สช. ตาก
6312 กสร. ตาก
6313 สอศ. ตาก
6314 อว. ตาก
6330 สถ. ตาก
6372 ตชด. ตาก
6380 ตาก
6410 สพฐ. สุโขทัย
6411 สช. สุโขทัย
6412 กสร. สุโขทัย
6413 สอศ. สุโขทัย
6430 สถ. สุโขทัย
6465 บพศ. สุโขทัย
6480 สุโขทัย
6510 สพฐ. พิษณุโลก
6511 สช. พิษณุโลก
6512 กสร. พิษณุโลก
6513 สอศ. พิษณุโลก
6514 อว. พิษณุโลก
6530 สถ. พิษณุโลก
6572 ตชด. พิษณุโลก
6580 พิษณุโลก
6610 สพฐ. พิจิตร
6611 สช. พิจิตร
6612 กสร. พิจิตร
6613 สอศ. พิจิตร
6630 สถ. พิจิตร
6680 พิจิตร
6710 สพฐ. เพชรบูรณ์
6711 สช. เพชรบูรณ์
6712 กสร. เพชรบูรณ์
6713 สอศ. เพชรบูรณ์
6714 อว. เพชรบูรณ์
6730 สถ. เพชรบูรณ์
6772 ตชด. เพชรบูรณ์
6780 เพชรบูรณ์
7010 สพฐ. ราชบุรี
7011 สช. ราชบุรี
7012 กสร. ราชบุรี
7013 สอศ. ราชบุรี
7014 อว. ราชบุรี
7030 สถ. ราชบุรี
7072 ตชด. ราชบุรี
7080 ราชบุรี
7110 สพฐ. กาญจนบุรี
7111 สช. กาญจนบุรี
7112 กสร. กาญจนบุรี
7113 สอศ. กาญจนบุรี
7114 อว. กาญจนบุรี
7130 สถ. กาญจนบุรี
7172 ตชด. กาญจนบุรี
7180 กาญจนบุรี
7210 สพฐ. สุพรรณบุรี
7211 สช. สุพรรณบุรี
7212 กสร. สุพรรณบุรี
7213 สอศ. สุพรรณบุรี
7214 อว. สุพรรณบุรี
7230 สถ. สุพรรณบุรี
7260 มกช. สุพรรณบุรี
7265 บพศ. สุพรรณบุรี
7280 สุพรรณบุรี
7310 สพฐ. นครปฐม
7311 สช. นครปฐม
7312 กสร. นครปฐม
7313 สอศ. นครปฐม
7314 อว. นครปฐม
7315 มวส. นครปฐม
7330 สถ. นครปฐม
7365 บพศ. นครปฐม
7380 นครปฐม
7410 สพฐ. สมุทรสาคร
7411 สช. สมุทรสาคร
7412 กสร. สมุทรสาคร
7413 สอศ. สมุทรสาคร
7414 อว. สมุทรสาคร
7430 สถ. สมุทรสาคร
7510 สพฐ. สมุทรสงคราม
7511 สช. สมุทรสงคราม
7512 กสร. สมุทรสงคราม
7513 สอศ. สมุทรสงคราม
7514 อว. สมุทรสงคราม
7530 สถ. สมุทรสงคราม
7610 สพฐ. เพชรบุรี
7611 สช. เพชรบุรี
7612 กสร. เพชรบุรี
7613 สอศ. เพชรบุรี
7614 อว. เพชรบุรี
7630 สถ. เพชรบุรี
7672 ตชด. เพชรบุรี
7710 สพฐ. ประจวบคีรีขันธ์
7711 สช. ประจวบคีรีขันธ์
7712 กสร. ประจวบคีรีขันธ์
7713 สอศ. ประจวบคีรีขันธ์
7730 สถ. ประจวบคีรีขันธ์
7772 ตชด. ประจวบคีรีขันธ์
7780 ประจวบคีรีขันธ์
8010 สพฐ. นครศรีธรรมราช
8011 สช. นครศรีธรรมราช
8012 กสร. นครศรีธรรมราช
8013 สอศ. นครศรีธรรมราช
8014 อว. นครศรีธรรมราช
8030 สถ. นครศรีธรรมราช
8060 มกช. นครศรีธรรมราช
8065 บพศ. นครศรีธรรมราช
8072 ตชด. นครศรีธรรมราช
8080 นครศรีธรรมราช
8110 สพฐ. กระบี่
8111 สช. กระบี่
8112 กสร. กระบี่
8113 สอศ. กระบี่
8130 สถ. กระบี่
8172 ตชด. กระบี่
8180 กระบี่
8210 สพฐ. พังงา
8211 สช. พังงา
8212 กสร. พังงา
8213 สอศ. พังงา
8230 สถ. พังงา
8310 สพฐ. ภูเก็ต
8311 สช. ภูเก็ต
8312 กสร. ภูเก็ต
8313 สอศ. ภูเก็ต
8314 อว. ภูเก็ต
8330 สถ. ภูเก็ต
8410 สพฐ. สุราษฎร์ธานี
8411 สช. สุราษฎร์ธานี
8412 กสร. สุราษฎร์ธานี
8413 สอศ. สุราษฎร์ธานี
8414 อว. สุราษฎร์ธานี
8430 สถ. สุราษฎร์ธานี
8472 ตชด. สุราษฎร์ธานี
8480 สุราษฎร์ธานี
8510 สพฐ. ระนอง
8511 สช. ระนอง
8512 กสร. ระนอง
8513 สอศ. ระนอง
8530 สถ. ระนอง
8580 ระนอง
8610 สพฐ. ชุมพร
8611 สช. ชุมพร
8612 กสร. ชุมพร
8613 สอศ. ชุมพร
8630 สถ. ชุมพร
8672 ตชด. ชุมพร
8680 ชุมพร
9010 สพฐ. สงขลา
9011 สช. สงขลา
9012 กสร. สงขลา
9013 สอศ. สงขลา
9014 อว. สงขลา
9030 สถ. สงขลา
9072 ตชด. สงขลา
9080 สงขลา
9110 สพฐ. สตูล
9111 สช. สตูล
9112 กสร. สตูล
9113 สอศ. สตูล
9130 สถ. สตูล
9172 ตชด. สตูล
9180 สตูล
9210 สพฐ. ตรัง
9211 สช. ตรัง
9212 กสร. ตรัง
9213 สอศ. ตรัง
9230 สถ. ตรัง
9260 มกช. ตรัง
9272 ตชด. ตรัง
9280 ตรัง
9310 สพฐ. พัทลุง
9311 สช. พัทลุง
9312 กสร. พัทลุง
9313 สอศ. พัทลุง
9314 อว. พัทลุง
9330 สถ. พัทลุง
9365 บพศ. พัทลุง
9372 ตชด. พัทลุง
9410 สพฐ. ปัตตานี
9411 สช. ปัตตานี
9412 กสร. ปัตตานี
9413 สอศ. ปัตตานี
9414 อว. ปัตตานี
9430 สถ. ปัตตานี
9472 ตชด. ปัตตานี
9510 สพฐ. ยะลา
9511 สช. ยะลา
9512 กสร. ยะลา
9513 สอศ. ยะลา
9514 อว. ยะลา
9530 สถ. ยะลา
9560 มกช. ยะลา
9572 ตชด. ยะลา
9580 ยะลา
9610 สพฐ. นราธิวาส
9611 สช. นราธิวาส
9612 กสร. นราธิวาส
9613 สอศ. นราธิวาส
9614 อว. นราธิวาส
9630 สถ. นราธิวาส
9672 ตชด. นราธิวาส